ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار اجتماعی آخرین کارها در ارتباط با پرونده سعید مرتضوی

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این‌که «پرونده سعید مرتضوی به دادگاه تجدید نظر آمده است» گفت:‌در این‌باره در دادگاه تجدید نظر پیگیری خو

آخرین کارها در ارتباط با پرونده سعید مرتضوی

آخرین کارها در ارتباط با پرونده سعید مرتضوی

عبارات مهم : آخرین

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که «پرونده سعید مرتضوی به دادگاه تجدید نظر آمده است» گفت: در این باره در دادگاه تجدید نظر پیگیری خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا راجع به آخرین اوضاع پرونده سعید مرتضوی خاطرنشان کرد: پیش تر در دادگاه بدوی راجع به پرونده تامین اجتماعی حکمی علیه وی(مرتضوی) صادر شد که هم ایشان وهم وکیل تامین اجتماعی به حکم اعتراض کردند. برابر مقررات این پروند به دادگاه تجدید نظر آمد و در این باره دادگاه تجدیدنظر پیگیری خواهد کرد.

آخرین کارها در ارتباط با پرونده سعید مرتضوی

بر اساس اخبار انتشار یافته شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تاریخ هفدهم و هجدهم مهر امسال جهت پیگیری به پرونده سعید مرتضوی وقت تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا در بهمن ماه سال 95 وکیل مدافع شرکت تامین اجتماعی از ارجاع بخشی از پرونده سعید مرتضوی که به شلاق محکوم شده است بود، به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این‌که «پرونده سعید مرتضوی به دادگاه تجدید نظر آمده است» گفت:‌در این‌باره در دادگاه تجدید نظر پیگیری خو

واژه های کلیدی: آخرین | پرونده | دادگاه | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs