ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار اجتماعی استفاده از کفش پاشنه‌بلند در رانندگی ممنوع

رییس پلیس ترافیک شهری نیروی انتظامی به زنان توصیه کرد در حین رانندگی از کفش های پاشنه بلند استفاده نکنند آیا که کفش هایی با پاشنه زیاد از ١٠ سانتی متر باعث نداش

استفاده از کفش پاشنه‌بلند در رانندگی ممنوع

استفاده از کفش پاشنه بلند در رانندگی ممنوع

عبارات مهم : ترافیک

رییس پلیس ترافیک شهری نیروی انتظامی به زنان توصیه کرد در حین رانندگی از کفش های پاشنه بلند استفاده نکنند آیا که کفش هایی با پاشنه زیاد از ١٠ سانتی متر باعث نداشتن کنترل در رانندگی و تصادف می شوند.

به گزارش خبرآنلاين و به نقل از پلیس راهور، سرهنگ داوود قاسمیان، افزود: گزینش کفش مناسب جهت رانندگی این وقت را فراهم می کند تا فشار مورد نیاز و استاندارد روی پدال ها، ترمز و گاز فراهم شود.

استفاده از کفش پاشنه‌بلند در رانندگی ممنوع

وی ادامه داد: کفش هایی که زیاد از ١٠ سانتی متر پاشنه داشته باشند مناسب رانندگی نیستند لیکن کف سخت این کفش ها باعث می شود پا عملکرد صحیح روی پدال ها نداشته باشد.

سرهنگ قاسمیان گفت: استفاده کفش های پاشنه بلند در رانندگی مسئله ساز خواهد بود لیکن هردو پدال ترمز و گاز با پاشنه کار می کنند و با وجود کفش پاشنه بلند استحکاک کافی ایجاد نمی شود.

رییس پلیس ترافیک شهری نیروی انتظامی به زنان توصیه کرد در حین رانندگی از کفش های پاشنه بلند استفاده نکنند آیا که کفش هایی با پاشنه زیاد از ١٠ سانتی متر باعث نداش

رییس پلیس ترافیک شهری نیروی انتظامی گفت: استفاده از کفش پاشنه بلند، دمپایی، و کفش های نامناسب دیگر می تواند به علت قرار نگرفتن درست پا روی پدال، باعث لغزش پا و در نهایت از دست دادن پدال ها وقت رانندگی شود.

واژه های کلیدی: ترافیک | استفاده | رانندگی | پاشنه بلند | کفش پاشنه بلند | نیروی انتظامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs