ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار اجتماعی بیشترین دزدی ها مربوط به خودروست / مرکز آمار

نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار کشور عزیزمان ایران در سال 1395 نشان می دهد دزدی های مربوط به ماشین و منازل به ترتیب با 40 و 14 درصد بیشترین سهم را در انواع دزدی د

بیشترین دزدی ها مربوط به خودروست / مرکز آمار

مرکز آمار: بیشترین دزدی ها مربوط به خودروست

عبارات مهم : ایران

نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار کشور عزیزمان ایران در سال 1395 نشان می دهد دزدی های مربوط به ماشین و منازل به ترتیب با 40 و 14 درصد بیشترین سهم را در انواع دزدی داشتند.

به گزارش ایرنا، براساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار 585 هزار و 906 فقره دزدی در کشور ثبت شده است که نسبت به پنج سال پیش هفت درصد رشد داشت.

براساس آمارها در سال 1395 به ازای هر 136 نفر جمعیت یک دزدی در کشور رخ داده است.

بیشترین دزدی ها مربوط به خودروست / مرکز آمار

** بیشترین دزدی ها در پایتخت کشور عزیزمان ایران و خراسان رضوی

برپایه این گزارش پنج استان تهران، خراسان رضوی، البرز، خوزستان و اصفهان به ترتیب با 36، 12، هشت، پنج و نیم و پنج درصد بیشترین دزدی ها را در مقایسه با سایر استان ها داشتند.

نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار کشور عزیزمان ایران در سال 1395 نشان می دهد دزدی های مربوط به ماشین و منازل به ترتیب با 40 و 14 درصد بیشترین سهم را در انواع دزدی د

** کردستان و گیلان امن ترین استان ها

براساس آمار مزبور کمترین دزدی ها در استان های کردستان، گیلان و همدان بوده که به ترتیب به ازای هر 486، 476 و 474 نفر یک دزدی رخ داده است.

همچنین استان های آذربایجان غربی به ازای هر 393 نفر و چهارمحال و بختیاری به ازای هر 356 نفر یک دزدی رخ داده و در رتبه های بعدی کمترین دزدی را به خود تخصیص داده شده است دادند.

به گزارش ایرنا،آمارهای غیر رسمی رسانه ای نشان می دهد دزدی ماشین در کشور ایتالیا چهار برابر کشور عزیزمان ایران است و این رقم جهت آمریکا سه برابر و در فرانسه و اسپانیا ۲ برابر کشورمان گزارش شده است هست. همچنین در کانادا ۹۹ درصد زیاد از کشور عزیزمان ایران دزدی ماشین و وسایل نقلیه انجام می شود.

بیشترین دزدی ها مربوط به خودروست / مرکز آمار

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | استان تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs