ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار اجتماعی سال 96 سال سخت مالی جهت شهرداری/ امروز ظهر چهار نفر از معاونین شهردار معرفی می‌شوند ، نجفی

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه در امسال به علت عدم تحقق بخشی از بودجه آینده نگری شده، سال مشکل جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آینده ن

سال 96 سال سخت مالی جهت شهرداری/ امروز ظهر چهار نفر از معاونین شهردار معرفی می‌شوند ، نجفی

نجفی: سال 96 سال سخت مالی جهت شهرداری/امروز ظهر چهار نفر از معاونین شهردار معرفی می شوند

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه در امسال به علت عدم تحقق بخشی از بودجه آینده نگری شده، سال مشکل جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آینده نگری می شود افزود: باید تلاش کنیم که به لحاظ مالی با مسئله مواجه نشویم و بیشترین آینده نگری های بودجه جهت امسال محقق شود.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی در پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش پیش از ادای سوگند خود گفت: در نخستین روز شهریورماه که اعضای شورای شهر رأی خود را جهت مسئولیت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به بنده دادند، در درگاه خداوند سوگند یاد کردم و در برابر وجدان خود متعهد شدم تا در طول مسئولیتم در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تمام وقت و توانایی خود را وقف منافع نظام جمهوری اسلامی ایران، شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهروندان تهرانی قرار دهم.

سال 96 سال سخت مالی جهت شهرداری/ امروز ظهر چهار نفر از معاونین شهردار معرفی می‌شوند ، نجفی

وی افزود: این تعهد وجدانی و سوگندی که در پیشگاه خداوند خورده ام امید وارم تا انتها پایبند آن باشم لذا امروز دومین بار است که سوگند می خورم.

نجفی ادامه داد: در طول 8 روز گذشته از مسئولیتم که از روز دوشنبه هفته گذشته شروع شده است تلاش کردم با برنامه های قبلی و تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آشنایی پیدا کنم. با مدیران و کارشناسان شهرداری در حدی که میسر بود جلساتی داشتم. همچنین چندین جلسه با شهرداران مناطق ، معاونین و مدیران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار کردم.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه در امسال به علت عدم تحقق بخشی از بودجه آینده نگری شده، سال مشکل جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آینده ن

وی با اشاره به نزدیکی شروع سال تحصیلی تازه گفت: در آستانه مهر باید به استقبال مهرماه برویم لذا از جهت فضای عمومی و تبلیغاتی و پرسشها مرتبط با حمل و نقل وترافیک که از ابتدای مهرماه حجم ترافیک سنگین می شود باید تصمیمات مناسب اتخاذ شود. به همین جهت فردا جهت جمع بندی با وزیر آموزش و پرورش جلسه ای خواهیم داشت.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط سخت مالی در بودجه امسال شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: بخشی از برنامه هایی که در بودجه امسال آینده نگری شده است است محقق نخواهد شد لذا باید تلاش کنیم با مسئله مواجه نشویم. ولی به هر ترتیب از نظر مالی امسال سال مشکل جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش دیگری از صحبت های خود به عنوان گزینش مدیران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: جلسات زیادی جهت گزینش همکاران تازه که کار مشکل هم است برگزار کردم تا از میان صدها رزومه بتوانم افراد شایسته را گزینش کنم و امروز ظهر چهار نفر از معاونین انتخابی معرفی خواهند شد.

سال 96 سال سخت مالی جهت شهرداری/ امروز ظهر چهار نفر از معاونین شهردار معرفی می‌شوند ، نجفی

وی تاکید کرد در گزینش ها جز شایستگی و منافع شهر و شهروندان پایتخت کشور عزیزمان ایران به چیز دیگری پایبند نخواهم بود. این شیوه باعث می شود که بسیاری از دوستان من گله مند شوند در چند روز گذشته نیز این گله مندی ها به گوش من رسیده است ولی بی تردید هیچ کسی از جانب من هیچ اجازه ای ندارد تا در مورد گزینش مدیران تصمیمی بگیرد. شب گذشته متوجه شدم که یکی از دوستان من در مورد یکی از مدیریت ها با سه نفر صحبت کرده است و یا در مورد فرد دیگری که جزء گزینش های من بود متوجه شدم به لابی های غیر متعارف دست زده که به این ترتیب از لیست گزینش های من از بین بردن شد.

نجفی ادامه داد: بی تردید جهت گزینش ها به مشورت ها گوش خواهم داد و گوش و دل من پذیرای مشورت ها خواهد بود.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه در امسال به علت عدم تحقق بخشی از بودجه آینده نگری شده، سال مشکل جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آینده ن

نجفی با تاکید بر اینکه به چهارضلعی نهادهای نظام، شهروندان، اعضای شورا و کارکنان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتقاد است افزود: در این چهارضلعی در ضلع اول نهادهای نظام وجود دارند که باید تعامل و همکاری با آنها بیش از پیش تقویت شود. در ضلع دوم شهروندان قرار دارند که همکاری و پشتیبانی آنها موجب پیشبرد برنامه ها خواهد بود و در ضلع سوم اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش هستند که با مشورت، مشارکت، راهنمایی و هدایت آنها تلاش خواهم کرد که برنامه های آینده نگری شده است محقق شود. در ضلع چهارم نیز مجموعه بزرگ کارکنان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفته اند.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | سال آینده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs