ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سبد کالا‌یی دلار ۴۲۰۰

متولیان تجارت کشور شرح واردات با ارز رسمی را اعلام کردند. بعد از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت تعلیق ثبت سفارش کالاهای تامین ارز نشده و ایست به واردات با دل

سبد کالا‌یی دلار ۴۲۰۰

سبد کالا یی دلار ۴۲۰۰

عبارات مهم : تجارت

متولیان تجارت کشور شرح واردات با ارز رسمی را اعلام کردند. بعد از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت تعلیق ثبت سفارش کالاهای تامین ارز نشده و ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی، سازوکار جدیدی در دستور کار دولت قرار گرفته هست. مطابق دستور محمد شریعتمداری قرار است کلیه ثبت سفارش ها مشابه ثبت های تازه به تفکیک گروه های کالایی طبقه بندی و اولویت تخصیص ارز نیز مجددا بررسی شود.

در راستای این دستور، تازه ترین تصمیم گیری ها در شرکت توسعه تجارت نشان می دهد سبد کالایی دلار ۴۲۰۰ تومانی اولویت های مهم مشمول بر کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات را دربرمی گیرد. در عین حال، وزارتخانه های مرتبط با امر تولید و مصرف (از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی) موظف شده است اند تقاضای ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمی را بررسی و اولویت بندی کنند. این نشان می دهد که سیاست گذار با نشانه حفظ منابع ارزی تصمیم دارد از این بعد به صورت مدیریت شده است به نیازهای ارزی با قیمت رسمی پاسخ دهد. این تصمیم از یکسو می تواند در کم کردن صف تقاضا جهت دریافت دلار ۴۲۰۰ تومان موثر باشد و از سوی دیگر جلوی واردات کالاهای غیرمرتبط از سوی بعضی افراد حقیقی و حقوقی را بگیرد.

سبد کالا‌یی دلار ۴۲۰۰

بعد از ابلاغیه تازه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تعلیق ثبت سفارش کالاهایی که تامین ارز نشده اند، اکنون بعضی از شرح و سازوکارهای اجرایی این دستورالعمل از سوی مسوولان شرکت تجارت کشور به طور رسمی اعلام شده است هست. بر این اساس قرار است وزارتخانه های مرتبط، اولویت های وارداتی را با انجام بررسی های مورد نیاز به شبکه بانکی اعلام کنند. در این راستا، ۴ اولویت مهم که مشمول بر تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه واحد های تولیدی و ماشین آلات می شوند در ابتدای صف جهت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفته اند. از سوی دیگر، مقامات شرکت توسعه تجارت اعلام کرده اند ثبت سفارش هایی که قبل از اعلام گروه بندی های کالایی، تخصیص ارز شده است باشند به وسیله بانک پرداخت می شود و درغیر این صورت مشمول ثبت سفارش های تازه خواهند شد.

طی هفته های گذشته بخش نامه ها و ابلاغیه های متعددی از سوی دولت جهت فعالان اقتصادی و فرآیند های مرتبط با صادرات و واردات اعلام شده است است تا بعد از سیاست های تازه ارزی طی ماه های اخیر شاهد ریل گذاری جدیدی جهت روند های تجاری کشور باشیم. به دنبال این تصمیمات، درابتدای هفته جاری دستورالعمل جدیدی جهت چگونگی ثبت سفارش ها و تخصیص ارز اعلام شد. براساس ابلاغیه ای که به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است کلیه ثبت سفارش کالاهای تامین ارز نشده ، تعلیق شدند. طبق این دستور کلیه ثبت سفارش ها قرار است مشابه ثبت های جدید، به تفکیک گروه های کالایی به صورت سیستمی به وزارتخانه ذی ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. به نظر می رسد که سیاست تعلیق ثبت سفارش ها که با نشانه رانت زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته هست، می تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار شود.

متولیان تجارت کشور شرح واردات با ارز رسمی را اعلام کردند. بعد از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت تعلیق ثبت سفارش کالاهای تامین ارز نشده و ایست به واردات با دل

به طور کلی بعد از سیاست های تازه ارزی، استقبال قابل توجهی از دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت ثبت سفارش و واردات کالاهایی که در دسته بندی هایشان مشمول بر این ارز می شدند طی ماه های اخیر اتفاق افتاد، ولی اکنون با ابلاغیه تازه وزیر صنعت، معدن و تجارت محدودیت ها و ضوابط جدیدی جهت ثبت سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد خواهد شد، چراکه طبق این بخشنامه کلیه ثبت سفارش های انجام شده است با دلار ۴۲۰۰ تومانی باید مورد بررسی و پایش مجدد قرار بگیرند تا نسبت به تخصیص این ارز به واردکنندگان طبق گروه بندی های اعلام شده است مجددا تصمیم گیری شود که البته قرار است تعیین اولویت بندی جهت تخصیص ارز رسمی از سوی وزارتخانه های مرتبط با تولید انجام شود.

روزنامه «دنیای اقتصاد» طی گزارشی در روز یکشنبه ۲۴ تیرماه از دستورالعمل تازه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تعلیق ثبت سفارش های تامین ارز نشده خبر داد و به تفضیل به نتیجه های اجرای این سیاست پرداخت. این درحالی است که طی روزهای بعد مسوولان شرکت توسعه تجارت با تاخیر این خبر را تایید کردند و در مورد بعضی شرح و مکانیزم های اجرایی این سیاست توضیحاتی را ارائه دادند. در جهت این تصمیم تازه جهت واردات و ثبت سفارش ها، مجتبی خسروتاج، مدیر شرکت توسعه تجارت عنوان کرد: وزارتخانه های مهم مرتبط با امر تولید و مصرف موظف شده است اند، تقاضاهای وارده به سیستم بانکی را بررسی و اولویت بندی کنند. بر این اساس ۴ اولویت در صف اول تقاضای ارزی قرار می گیرند. اولویت های وارداتی که تاکید بر تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه واحد های تولیدی و ماشین آلات دارند با بررسی تقاضای آنها تخصیص ارزشان به شبکه بانکی اعلام می شود.

به نظرمی رسد طی هفته های گذشته انتشار لیست بخشی از واردکنندگانی که ارز رسمی دریافت کرده بودند زمینه ساز این تصمیم و ورود وزارتخانه های مرتبط با تولید به فرآیند تخصیص ارز بوده است چراکه لیست انتشار یافته حاوی نکات عجیب و متناقضی بود و نشان می داد که تعدادی از شرکت ها کالاهای غیرمرتبط با زمینه فعالیت خود را وارد کرده اند که از جمله آن واردات چای ساز و قهوه ساز از سوی شرکت های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی و واردات لوبیاچیتی به وسیله شرکت واردکننده پارچه بود. حال با این رویکرد تازه وارداتی، دولت به دنبال مدیریت دقیق تر روند تخصیص ارز به ثبت سفارش ها هست. ولی از طرف دیگر تصوری که میان بخشی از جامعه بعد از این ابلاغیه شکل گرفته این است که ثبت سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده است هست، ولی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات شرکت توسعه تجارت این عنوان را رد می کند. به گفته علی علی آبادی، ثبت سفارش جهت دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف نشده و قرار است ثبت سفارش به شکل بانکی انجام شود که مفهوم آن این است که بعد از ثبت سفارش در بانک، واردکنندگان به صورت الکترونیکی در صف تامین و تخصیص ارز قرار می گیرند.

سبد کالا‌یی دلار ۴۲۰۰

از سوی دیگر، نحوه گروه بندی های کالایی و اولویت بندی آنها جهت تخصیص ارز یکی از نکات کلیدی در این رویکرد تازه هست. طبق گفته علی آبادی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات شرکت توسعه تجارت، براساس گروه بندی ها به گروه اول کالایی از منابع بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰ تومانی، گروه دوم کالایی از منابع نیما (ارز حاصل از پتروشیمی و فولاد) دلار ۴۲۰۰ تومانی و به گروه سوم ارز حاصل از صادرات سایر کالاها قیمت ۴۲۰۰ تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق می گیرد. علی آبادی در مورد اوضاع تخصیص ارز به ثبت سفارش هایی که قبل ازگروه بندی کالاها ثبت شده است هست، به خبرگزاری «فارس»، گفت: ثبت سفارش های قبلی چنانچه تخصیص ارز شده است باشند، به وسیله بانک به آنها ارز تخصیص داده می شود و اگر تخصیص ارز نشده باشند، مشمول ثبت سفارش های تازه می شوند. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات شرکت توسعه تجارت در این رابطه به «ایرنا» گفته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی دوباره و اولویت بندی ارز مورد نیاز واردات، در نامه ای به بخش های ذی ربط، تعلیق ثبت سفارش واردات کالاهایی را خواستار شده است که هنوز ارز با قیمت رسمی به آنها تخصیص داده نشده هست. به گفته محمدرضا مودودی، این مهم به علت محدودیت منابع ارزی و همچنین مدیریت درست ارز انجام شده است و اولویت بندی دوباره جهت تامین نیازهای گروه های متفاوت کالایی انجام خواهد شد.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات شرکت توسعه تجارت ادامه داد: برپایه دستور محمد شریعتمداری، جهت تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری، فرآیند تخصیص ارز باید از دفاتر تخصصی که در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهاد کشاورزی تعریف شده، انجام شود و متقاضیان ارز رسمی جهت واردات از این دفاتر مجوز بگیرند که این به معنی نظارت دقیق تر در فرآیند تخصیص ارز واردکنندگان هست. به دنبال دستورالعمل تازه جهت ثبت سفارش ها بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸ دفتر به عنوان دفاتر دولتی مجوزدهنده در رابطه با تخصیص ارز رسمی تعیین شده است اند که این دفاتر مشمول بر دفتر صنایع ماشین و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی، دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی می شوند.

متولیان تجارت کشور شرح واردات با ارز رسمی را اعلام کردند. بعد از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت تعلیق ثبت سفارش کالاهای تامین ارز نشده و ایست به واردات با دل

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: تجارت | واردات | وارداتی | ثبت سفارش | توسعه صادرات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs