ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار بین الملل نباید بیش از حد به ترامپ اهمیت بدهیم / آلمان

معاون وزارت خارجه آلمان با تاکید بر اهمیت مناسبات دو سوی آتلانتیک، کارها ترامپ را یک اعلام بیداری جهت اروپا دانسته و در عین حال گفت که ما نباید بیش از حد به وی

نباید بیش از حد به ترامپ اهمیت بدهیم / آلمان

آلمان: نباید بیش از حد به ترامپ اهمیت بدهیم

عبارات مهم : آلمان

معاون وزارت خارجه آلمان با تاکید بر اهمیت مناسبات دو سوی آتلانتیک، کارها ترامپ را یک اعلام بیداری جهت اروپا دانسته و در عین حال گفت که ما نباید بیش از حد به وی اهمیت بدهیم.

به گزارش تسنیم، “مایکل رات”، معاون وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه “دی ولت” در پاسخ به این پرسش که آیا اروپا باید خود سرنوشتش را در دست گیرد گفت: این یافته جدیدی نیست و مدتها وقت جهت این منظور به هدر رفته هست. بدون در نظر گرفتن به وجود آمدن ناآرامیهایی که تصمیمات مدیر جمهور تازه آمریکا ایجاد کرده است ما بالاخره به یک اروپای شایسته عمل تر و قدرتمندتر در مبارزه با بیکاری جوانان و متعادل کردن مجدد اروپا نیاز داریم. این ها موضوعای هستند که سال ها در دستور کار ما قرار دارند؛ ولی به اندازه کافی کارها در این راستا انجام نشده است.

نباید بیش از حد به ترامپ اهمیت بدهیم / آلمان

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه سیاست امنیتی اروپا می تواند بدون آمریکا پیش برود گفت: ما در زمینه امنیتی همچنان در یک شراکت تنگاتنگ با آمریکا قرار داریم. روابط دو سوی آتلانتیک مانند سابق جهت ما بسیار اهمیت دارد.

اما باید این مسئله را بدانیم که ما در حال حاضر در پرسشها مشخصی دیگر به سادگی با هم اتفاق نظر نداریم. ما قبل از گزینش ترامپ این روند را شروع کرده ایم که روابط اتحادیه اروپا با ناتو را مجددا تنظیم کنیم. ما آماده ایم مسئولیت بیشتری را در این زمینه بر عهده بگیریم. ولی باید پیش شرط هایی در این راستا ایجاد شود تا اتحادیه اروپا در مورد پرسشها سیاست خارجی و امنیتی متحد عمل کند.

معاون وزارت خارجه آلمان با تاکید بر اهمیت مناسبات دو سوی آتلانتیک، کارها ترامپ را یک اعلام بیداری جهت اروپا دانسته و در عین حال گفت که ما نباید بیش از حد به وی

این مقام بلند پایه آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که ما نباید به دونالد ترامپ بیش از حد اهمیت بدهیم. کارها مدیر جمهور آمریکا مانند مسئله برگزیت زیاد یک بیدارباش دیگر جهت ما هست. درخواست ها مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا باید در امور بین المللی زیاد همکاری کند و در حل بحران ها دخالت بیشتری داشته باشد تازه نیست. ولی ما باید حالا به طور مداوم این اهداف را در پیش گیریم.

وی در ادامه گفت: آمریکا جدا از اینکه ترامپ مدیر جمهور این کشور است جهت ما یک شریک سازنده باقی می ماند. ولی از نظر سیاسی ما با وضعیتی در واشنگتن روبرو هستیم که بی سابقه هست. ما نباید در این شرایط مردد شویم. ما باید آمادگی جهت گفتگو از خود نشان دهیم ولی همچنین توانایی ارسال خبر های آشکار را داشته باشیم.

مایکل رات در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که اتحادیه اروپا و آلمان به یک مفهوم امنیتی گسترده موظف هستند که تنها مشمول بر بخش نظامی نبوده بلکه همکاری توسعه ای ، دیپلماسی و تجارت را مد نظر قرار می دهد. یک مدیر جمهوری که خود به تعهدات بین المللی اش حاتمه می دهد و می خواهد کمک های انسان دوستانه و همکاری های توسعه ای را کم کردن دهد نمی تواند از ما درخواست دو برابر کردن بودجه نظامی را داشته باشد. ما مسلما باید نیروهای خود را به عالی ترین شکل تجهیز کنیم ولی باید دقیقا ابزار جهت کمک های انسان دوستانه و همکاری های توسعه ای را مد نظر داشته باشیم.

نباید بیش از حد به ترامپ اهمیت بدهیم / آلمان

واژه های کلیدی: آلمان | اروپا | آمریکا | دونالد ترامپ | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs