ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی «حمید بقایی» بازداشت شد

به گزارش ایسنا، کانال تلگرامی منتسب به هواداران محمود احمدی نژاد ضمن اعلام این خبر، عنوان کرد: امروز به دستور بازپرس، حمید بقایی با همراهی ماموران اعزامی از سوی

«حمید بقایی» بازداشت شد

«حمید بقایی» بازداشت شد

عبارات مهم : بازداشت

حمید بقایی بازداشت شد.

به گزارش ایسنا، کانال تلگرامی منتسب به هواداران محمود احمدی نژاد ضمن اعلام این خبر، عنوان کرد: امروز به دستور بازپرس، حمید بقایی با همراهی ماموران اعزامی از سوی دستگاه قضایی، از برابر منزل بازداشت و به دادسرا برده می شود.

«حمید بقایی» بازداشت شد

بازپرس قرار کفالت قبلی را به قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی عوض کردن می دهد که تامین چنین وثیقه ای جهت آقای بقایی غیرممکن بوده و به همین علت بازپرس بار دیگر حکم به بازداشت ایشان داده است.

این در حالی است که ساعتی پیش حسینی وکیل حمید بقایی در گفت وگو با ایسنا، راجع به صحت بازداشت حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد گفت که اطلاعی ندارم و این خبر را تایید یا تکذیب نمی کنم.

به گزارش ایسنا، کانال تلگرامی منتسب به هواداران محمود احمدی نژاد ضمن اعلام این خبر، عنوان کرد: امروز به دستور بازپرس، حمید بقایی با همراهی ماموران اعزامی از سوی

واژه های کلیدی: بازداشت | حمید بقایی | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs