ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحانی جنجالی نزدیک به احمدی‌نژاد و مشایی در ستاد انتخاباتی رئیسی سمت گرفت

در یک انتصاب جنجالی تازه عباس امیری‌فر به سمت مسول حوزه روحانیون و وعاظ ستاد مردمی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ابراهیم رئیسی منصوب شد.

روحانی جنجالی نزدیک به احمدی‌نژاد و مشایی در ستاد انتخاباتی رئیسی سمت گرفت

روحانی جنجالی نزدیک به احمدی نژاد و مشایی در ستاد انتخاباتی رئیسی سمت گرفت

عبارات مهم : ایران

در یک انتصاب جنجالی تازه عباس امیری فر به سمت مسول حوزه روحانیون و وعاظ ستاد مردمی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ابراهیم رئیسی منصوب شد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: امیری فر در دوره دولت سابق به علت تلاش جهت جذب طلاب و وعاظ پایتخت کشور عزیزمان ایران مورد انتقاد شدید مرحوم آیت الله مهدوی کنی قرار گرفت.

روحانی جنجالی نزدیک به احمدی‌نژاد و مشایی در ستاد انتخاباتی رئیسی سمت گرفت

همچنین طرح پاره ای دیدگاههای تند در باره روحانیت و مسایل دینی از سوی او و همکارش بهمن شریف زاده به احضار و بازجویی در ایام ریاست جمهوری احمدی نژاد منجر شد.

امیری فر از نزدیکان احمدی نژاد و مشایی بوده که اتفاقا جزو طیف به قول اصول گرایان انحرافی محسوب می شده است است.

در یک انتصاب جنجالی تازه عباس امیری‌فر به سمت مسول حوزه روحانیون و وعاظ ستاد مردمی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ابراهیم رئیسی منصوب شد.

اکثر اعضای ستاد رییسی از اعضا یا نزدیکان احمدی نژاد و اعضای جبهه پایداری ها هستند

واژه های کلیدی: ایران | روحانیت | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs