ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مخالفت کمیسیون اجتماعی با مستثنی شدن ماموریت مسئولان وزارت خارجه از قانون نظارت بر سفرهای خارجی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت در جلسه امروز این خبر داد.

مخالفت کمیسیون اجتماعی با مستثنی شدن ماموریت مسئولان وزارت خارجه از قانون نظارت بر سفرهای خارجی

مخالفت کمیسیون اجتماعی با مستثنی شدن ماموریت مسئولان وزارت خارجه از قانون نظارت بر سفرهای خارجی

عبارات مهم : خارجی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت در جلسه امروز این خبر داد.

جلیل مختار در گفت وگو با ایسنا توضیح داد: بر اساس قانون فعلی نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت هر مسئولی جهت سفر به خارج باید اهداف سفر را به هیأت نظارت گزارش دهد که در این لایحه آمده ماموریت مسئولان وزارت خارجه جهت انجام وظایف اداری در خارج از کشور مشمول این قانون نشوند. کمیسیون با این اصلاحیه مخالفت کرد و تاکید داشت باید مسئولان وزارت خارجه نیز مشمول این قانون شوند.

مخالفت کمیسیون اجتماعی با مستثنی شدن ماموریت مسئولان وزارت خارجه از قانون نظارت بر سفرهای خارجی

وی بررسی طرح استفساریه دریافت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارکننده کار به پیمانکار را از دیگر موارد مطروحه در جلسه کمیسیون اجتماعی عنوان و اظهار کرد: دراین طرح این پرسش مطرح شده است که آیا واگذاری 4 درصد حق بیمه بر عهده مالک کارگاه، واگذار کننده یا پیمان کار هست. در پاسخ به پرسش آمده که واگذاری بر عهده مالک کارگاه یا واگذار کننده کار باشد که به اتفاق آرا این طرح در کمیسیون به تصویب رسید.

واژه های کلیدی: خارجی | قانون | مسئولان | کمیسیون | وزارت خارجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs