ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد آزاد از امروز شروع می‌شود

پذیرفته شدگان آزمون تمامی رشته‌های مقطع تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه می‌توانند نسبت به عضویت اقدام کنند. 

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد آزاد از امروز شروع می‌شود

عضویت پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد آزاد از امروز شروع می شود

عبارات مهم : اسلامی

پذیرفته شدگان آزمون تمامی رشته های مقطع تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه می توانند نسبت به عضویت اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، عضویت پذیرفته شدگان نهایی تمامی رشته های تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۶ دانشگاه در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه انجام می شود.

پذیرفته شدگان نهایی تمامی رشته ها در روزهای تعیین شده است می توانند با در دست داشتن تمامی مدارک مورد نیاز جهت عضویت به واحدهای ذیربط که نشانی و شماره تماس آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.iau.ac.irدرج شده است هست، مراجعه کنند.

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد آزاد از امروز شروع می‌شود

عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده است به منزله انصراف از عضویت تلقی شده است و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

همچنین پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات، پایتخت کشور عزیزمان ایران مرکزی، پایتخت کشور عزیزمان ایران جنوب، پایتخت کشور عزیزمان ایران شمال، پزشکی تهران، الکترونیکی، سنندج، نجف آباد، تبریز، کرج، قم، قزوین، پرند، بروجرد، شیراز و اراک جهت اطلاع از چگونگی و وقت عضویت باید به سایت این واحدها مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان آزمون تمامی رشته‌های مقطع تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه می‌توانند نسبت به عضویت اقدام کنند. 

به گزارش مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، نتیجه های تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه، پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه اعلام شده است و متقاضیان می توانند جهت اطلاع از نتیجه های تکمیل ظرفیت به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.net مراجعه کنند.

واژه های کلیدی: اسلامی | دانشگاه | دانشگاه | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs