ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز اخبار گوناگون طولانی‌ترین قرآن دست‌نویس دنیا

طولانی ترین اوراق قرآن دنیا به طول ۷۰۰ متر از سوی یک خطاط مصری به نام سعد محمد در طول سه سال و با هزینه شخصی نوشته شده است هست. او امیدوار است بتواند این اثر را

طولانی‌ترین قرآن دست‌نویس دنیا

طولانی ترین قرآن دست نویس جهان

عبارات مهم : اخبار

طولانی ترین اوراق قرآن دنیا به طول ۷۰۰ متر از سوی یک خطاط مصری به نام سعد محمد در طول سه سال و با هزینه شخصی نوشته شده است هست. او امیدوار است بتواند این اثر را در کتاب جهانی گینس به ثبت برساند.

طولانی‌ترین قرآن دست‌نویس دنیا

طولانی ترین اوراق قرآن دنیا به طول ۷۰۰ متر از سوی یک خطاط مصری به نام سعد محمد در طول سه سال و با هزینه شخصی نوشته شده است هست. او امیدوار است بتواند این اثر را

طولانی‌ترین قرآن دست‌نویس دنیا

طولانی ترین اوراق قرآن دنیا به طول ۷۰۰ متر از سوی یک خطاط مصری به نام سعد محمد در طول سه سال و با هزینه شخصی نوشته شده است هست. او امیدوار است بتواند این اثر را

طولانی‌ترین قرآن دست‌نویس دنیا

اخبار گوناگون – خبر آنلاین

واژه های کلیدی: اخبار | آنلاین | اخبار گوناگون

طولانی‌ترین قرآن دست‌نویس دنیا

طولانی‌ترین قرآن دست‌نویس دنیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs