ماه – قمر روسیه همکاری لهستان پل رایان

ماه – قمر: روسیه همکاری لهستان پل رایان بین الملل آمریکا روسیه پل رایان

گت بلاگز عکس خبری ۵ نفر نجات پیدا کردند , آتش‌سوزی منزل مسکونی در مشهد

در پی آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان مطهری مشهد، 5نفر از ساکنان منزل آسیب دیدند. این آتش سوزی که شب گذشته اتفاق افتاد با تلاش ماموران آتش نشانی مهار شد

۵ نفر نجات پیدا کردند , آتش‌سوزی منزل مسکونی در مشهد

آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد؛ ۵ نفر نجات پیدا کردند

عبارات مهم : ساختمان

در پی آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان مطهری مشهد، 5نفر از ساکنان منزل آسیب دیدند. این آتش سوزی که شب گذشته اتفاق افتاد با تلاش ماموران آتش نشانی مهار شد

۵ نفر نجات پیدا کردند , آتش‌سوزی منزل مسکونی در مشهد

در پی آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان مطهری مشهد، 5نفر از ساکنان منزل آسیب دیدند. این آتش سوزی که شب گذشته اتفاق افتاد با تلاش ماموران آتش نشانی مهار شد

۵ نفر نجات پیدا کردند , آتش‌سوزی منزل مسکونی در مشهد

در پی آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان مطهری مشهد، 5نفر از ساکنان منزل آسیب دیدند. این آتش سوزی که شب گذشته اتفاق افتاد با تلاش ماموران آتش نشانی مهار شد

۵ نفر نجات پیدا کردند , آتش‌سوزی منزل مسکونی در مشهد

میزان

واژه های کلیدی: ساختمان | آتش نشانی | منزل مسکونی | عکس خبری

۵ نفر نجات پیدا کردند , آتش‌سوزی منزل مسکونی در مشهد

۵ نفر نجات پیدا کردند , آتش‌سوزی منزل مسکونی در مشهد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs